Month: April 2003

SARS

Nu de oorlog achter de rug is, pakken de media de draad weer op waar die een paar weken geleden was blijven liggen. Niet iedereen zal daarmee even gelukkig zijn. Zo dacht premier Balkenende dat de affaire-Margarita eveneens was gesmoord in shock and awe. En de jongens in de bouw hoopten dat de NMa net zo tandenloos zou blijken als de VN-wapeninspecteurs.

Maar bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zullen ze blij zijn dat Bagdad niet langer het brandpunt is van internationale verslaggeving. Dagelijks houdt de WHO een virtuele persconferentie over de besmettelijke longziekte SARS. Via de telefoon. De transcripties zijn even vermakelijk als verontrustend.

Datzelfde geldt voor de weblogs van The Peking Duck en Big White Guy, die respectievelijk uit Peking en Hong Kong berichten hoe ziekte en paniek eensgezind om zich heen grijpen. Met bijtend cynisme beschrijven zij hoe de Chinese overheid eigenbelang laat prevaleren boven de gezondheid van de bevolking. De doorzichtige wijze waarop de ware omvang van de epidemie wordt verzwegen, kan volgens Big White Guy maar één ding betekenen: China heeft politiek asiel verleend aan Mohammed Sayyid al Sahhaf.

Gevierendeeld

Hoeveel straf moet je krijgen voor het doodschieten van een politicus? Voor het doodschoppen van een student? Voor het in de as leggen van een woonwijk? Welk doel dient een straf? Vergelding, genoegdoening, opvoeding, bescherming van de maatschappij? Discussies die gewoonlijk zijn voorbehouden aan de Coornhert Liga houden de afgelopen weken de gemoederen bezig aan menige (virtuele) stamtafel. Grootste gemene deler: er moet zwaarder gestraft worden.

Nee dan vroeger. Vroeger was alles beter, om een reclamezin te citeren waarbij niemand weet wat het bijbehorende product is. Op het web zijn de processen na te lezen die tussen 1674 en 1834 zijn gevoerd voor The Old Bailey, de beroemdste rechtbank van Londen. Dat waren nog eens vonnissen! Wie geluk had, werd veroordeeld tot zweep, schandpaal of brandmerk. De minder fortuinlijken werden verbrand, verdronken of gevierendeeld.

In Engeland is de doodstraf in 1965 afgeschaft, in 83 andere landen wordt zij nog toegepast. Er zijn ook landen waarin wordt nagedacht over herinvoering. Voormalig en toekomstig minister Nawijn kan alvast argumenten verzamelen op www.prodeadpenalty.com.

Soundbites

Ook zo’n heimwee naar oneliners als ‘We will cut them into pieces’ en ‘There are no American soldiers in Bagdad’? Stel op CroqueWeb zelf de soundbites samen van Mohammed Said al-Sahhaf, de Iraakse minister van Informatie.

Thorbecke

Het is godgeklaagd! Een half jaar leeft Nederland nu onder een onvolwaardig kabinet en een nieuwe regering is nog in geen velden of wegen te bekennen. Het staatkundig huis der Nederlanden – anno domini 1848 – is danig scheefgezakt en behoeft dringend renovatie. Wie is geschikter voor de rol van moderne Thorbecke dan Maurice de Hond?

Niemand. Vindt Maurice de Hond. Dus schreef de internetondernemer annex opiniepeiler het manifest Naar een slagvaardige democratie in de 21ste eeuw. Korte samenvatting: districtenstelsel, correctief referendum, afschaffing Eerste Kamer. En natuurlijk stemmen via internet. Op de website van Maurice kan de burger meepraten over het plan.

Maar wil de burger dat wel? In wat Jan Blokker het lange jaar 2002 heeft genoemd, schoten de politieke sites als paddestoelen uit de grond. Maar wie nu gaat kijken op [Stemhok] (wegens vakantie gesloten) of Politiek-Digitaal (laatste nieuws 25 februari) merkt dat ook op het web de opstand der burgers een kortstondige opleving was. Het zal dus nog wel even duren voordat een uitzinnige menigte oprukt naar het Amsterdamse Thorbeckeplein om de 19de-eeuwse staatsman van zijn sokkel te trekken.

Economie voor beginners

Het is de grootste bezuinigingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog. En van daarvoor naar all waarschijnlijkheid ook. Bijna 20 miljard euro wil het nieuwe kabinet ombuigen. En misschien nog wel meer, als de berekeningen van het Centraal Plan Bureau slecht uitpakken. Dat is pas no-nonsense. Vergeleken bij Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende wordt Ruud Lubbers met terugwerkende kracht een zachte heelmeester.

Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de overlegeconomie, waarmee Wim Kok wereldwijd beroemd is geworden. Hoe actueel zijn lespakketten als Het geheim van het poldermodel van de Sociaal-Economische Raad? Wie de vakbondsleiders de afgelopen week hoorde, vermoedt dat de leerlingen komend jaar meer hebben aan titels als Leer je beroep in de klassenstrijd.

Nog leerzamer is Miniconomy, een online computerspel gemaakt door de studerende broers Wouter (Informatica) en Mark (bedrijfseconomie) Leenards. In januari 2002 begonnen ze met honderd deelnemers. Inmiddels proberen meer dan 22 duizend ondernemers zich staande te houden in een virtuele economie die in niets onderdoet voor de echte. Inclusief falende politici.