Year: 1998

Do you want to quit? (Y/N)

Toegang tot historisch beeld- en geluidmateriaal via internet kan leiden tot een groei van het gebruik van audiovisuele bronnen.

Huizinga, Romein en het internet

Hoe zouden de aartsvaders van de Nederlandse historiografie gedacht hebben over internet?